СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

М.В.Силантјева
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

 

МАРГАРИТА ВЕНИЈАМИНОВА СИЛАНТЈЕВА

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Библиографија


Маргарита Венијаминовна Силантјева рођена је у Москви 14. 10. 1965. године. На Филозофски факултет Московског државног универзитета им. Ломоносова (МГУ) уписала се 1984. године и дипломирала 1989. (специјалност филозоф, наставник филозофије).
Године 1993. на катедри за етику Филозофског факултета МГУ одбранила је кандидатску дисетацију на тему Етика стваралаштва Николаја Бердјајева и стекла степен кандидата филозофских наука. Након тога радила је на Државној академији словенских култура (ГАСК), прво као старији предавач (1993-1998), а затим као доцент (1998-2003), а од 2003. професор и шеф катедре за филозофију ГАСК.
Године 2005. одбранила је докторску дисертацију на тему Егзистенцијална дијалектика Н. Бердјајева као метод савремене филозофије (специјалност 09.00.13 филозофска антропологија, учење о религији и филозофија културе) и добила научни степен доктор филозофских наука на основу чега јој је ВАК 2007. Године доделила звање професора универзитета.
Од 2005. године професор је катедреза филозофију Московског државног института за међународне односе (МГИМО Универзитет) МИД Руске федедерације.
У оквиру предмета Филозофија културе, Маргарита Венијаминовна Силантјева држи предавања из области Филозофија културе, Филозофија, Логока, Историја филозофије, Историја руске филозофије, Етика, Естетика, Историја и филозофија науке, а води и посебне специјалистичке курсеве.
Објавила је преко 200 научних радова, од чега основни, налазе се на интернет адреси МГИМО (У) http://www.mgimo.ru . Радови Силантјевне М.В. налазе се у Руском индексу научног цитирања (РИНЦ) на адреси:
http://elibrary.ru/project_risc.asp?
Током досадашњег рада била је ментор у изради пет докторских дисертација.
Године 2003. награђена је Орденом верности, наградом Државне академије словенске културе (ГАСК).

 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22