СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Садржај Чланови САО SAO Members

Чланови САО

 


Часопис Истраживања у педагогији

САО чланство

  

                        СРПСКА   АКАДЕМИЈА   ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАД

                        (преглед чланства после Изборне скупштине 5.7.2010.г.)

 

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ САО изабрани 17. фебруара 2007.г

.

            Миомир Вукобратовић, редовни члан САНУ, члан Матичне комисије САО,

            Чедомир Попов, редовни члан САНУ, члан Матичне комисије САО,

                       

  Николај Дмитријевић Никандров ,председ.  Руске академије  Образовања,

            Рајко Кузмановић, председник АНУ Републике Српске, БиХ

            

            САО ИМА УКУПНО 4 (четири) ПОЧАСНА ЧЛАНА

  

ИНОСТРАНИ ЧЛАНОВИ САО

         

Изабрани 17. фебруара 2007.г.

 

Драго Бранковић, проф. универзитета Бања Лука, члан АНУРС БиХ

Миодраг Милин, проф. универзитета у Темишвару, Румунија

Ненад Сузић,. проф. Универзитета у Бањој Луци, РС, БиХ

Јуриј Волков, проф. Универзитета Ростов на Дону, Русија

Григориј Давидович Глејзер, члан РАО, живи у САД

Василиј Иванович Жуков,  ректор Руског државног универзитета, Русија

Мариора Михут Лизица, професор Универзитета Арад, Румунија

Камило Муршану, члан Румунске академије наука, Румунија

 

Изабрани 5. јула 2010.г.

Марјан Блажич, професор Универзитета Љубљана, Словенија

Миле Илић, професор Универзиутета Бања Лука, РС БиХ

Илика Антон, проф. Универзитета Арад, Рунунија

Никола Мијановић, професор Универзитета Никшић, Црна Гора

Виктор Нојман, професор Универзитета Темишвар, Румунија

Петар Стојановић, професор Универзитета Бања Лука, РС БиХ

Паун Јон Отиман, професор Унивезитета Букурешт, Румунија

        

            САО ИМА УКУПНО  15 (ПЕТНАЕСТ) ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА

  

РЕДОВНИ САСТАВ ЧЛАНСТВА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА

 

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ

            Изабрани јуна 2005.г.

                   Никола Поткоњак

Јован Ђорђевић

Данило Ж. Марковић

Младен Вилотијевић

                       

Изабрани 27. августа 2005.г.

Милан Ратковић

Душан Савићевић

Владета Тешић

Драгослав Херцег

                       

Изабрани 17. фебруара 2007.г.

Грозданка Гојков

Ђорђе Ђурић

Стојан Богдановић

Босиљка-Боска Ђорђевић

Емил Каменов

Раденко Круљ

Илија Ћосић

                      

Изабрани 5. јула 2010.г.

Влада  Вељковић

Драган Коковић

Петар Козић

                                   

                      САО ИМА УКУПНО 18 (осамнаест) РЕДОВНИХ ЧЛАНОВА

 

 ДОПИСНИ ЧЛАНОВИ

 

Изабрани 27 августа  2005.г.

            Грозданка Гојков

            Ђорђе Ђурић

 

Изабрани 17. фебруара 2007.г.

            Бошко Влаховић

            Мирчета Даниловић

            М иомир Ивковић

            Новак Лакета

            Милан Недељковић

 

 Изабрани 5. јула 2010.г.

            Зоран Аранђеловић

            Крстивоје Шпијуновић

            Вељко Банђур

            Милка Ољача

            Бора Станојловић

            Радослав Бубањ

 

САО ИМА УКУПНО 11 (једанаест) ДОПИСНИХ ЧЛАНОВА

 

 Умрли чланови САО у протеклом периоду

 

  Академик Михајло Марковић, редовни члан САНУ, почасни члан САО и члан Матичне комисије САО

 

            Златибор Петровић, члан Академије медицинских наука

 

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА ИМА У РАДНОМ САСТАВУ   УКУПНО 29 (двадесет и девет) ЧЛАНОВА : 18 редовних и 11 дописних.

  

                        Структура чланства по научним областима:

 

              14 педагога

                                    4 социолога образовања

       3 психолога

       2 математичара

       2 андрагога

       1 техничара

       1 економиста

       1 технолог

       1 физичка култура и биомеханика

 

 Београд, јула 2010.године                         Српска академија

                                                                         образовања

 

Прва страна ]

Последња измена: jun-18