СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Л.Михуц
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

Mihuţ Lizica Marioara

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

 

Биографски подаци

·        Презиме и име: Mihuţ Lizica Marioara

·        Датум и година рођења: 9 octombrie 1945

·        Место рођења: Cermei, јупанија Arad

·        Родитељи: Dimitrie şi Maria

·        Националност: румунска

·        Вера: православна

·        Породично стање: неудата (разведена), једно дет (Caius-Călin, стоматолог)

·        Адреса становања: Arad, ул. Lucian Blaga nr. 5, tel. 280281

 

Универзитетске студије:

·        Универзитет у Темишвару, Филолошки факултет, (румунски језик и књижевност), дипломирала 1968;

 

Специјализације

·        Ierusalim (Israel), Национална библиотека (1988)

·        Sremski Karlovci (Iugoslavia), Архиви Академије наука (1986, 1987)

·        Nantes (Franţa), Универзитет у Нанту, Филолошки факултет, (1991, 1995)

·        Bilbao (Spania), Universidad del Pais Vasco/EHU ,(2000)

·        Madrid (Spania), Universidad Politécnica de Madrid (2000, 2001)

·        Лондон (Велика Британија), Политехнички факултет у Лондону (2000, 2002)

·        Barcelona (Spania),  Universidad Politécnica de Barcelona (2001)

·        Paris (Franţa), Универзитет у Паризу I, II, VI (2000, 2001, 2002)

·        Lisabona (Portugalia) - 2002, Universitatea Politehnică Coimbra (Portugalia) - 2002

·        Saarbrucken (Germania) – 2002, Рударски институт, Обогаћивање материјала и наука о раду; Metz, l’Universite de Metz (Franţa) – 2002

·        Castelo Branco (Portugalia) – 2005.

 

Научна звања

·        Доктор филолошких наука (1980) Универзитет у Букурешту (ментор prof.univ.dr.  doc. Octavian Gheorghiu)

 

Професионална активност

·        01.09.1968 – 01.09.1969 - Profesor, Гимназија. 1, Reşiţa;

·        01.09.1969 – 01.09.1970 - Profesor , Основна школа бр. 3, Reşiţa;

·        01.09.1970 – 01.09.1972 - Profesor , гимназија бр. 1, Reşiţa;

·        01.09.1972 – 15.01.1977 – Професор Индустријско-металуршка градитељска  и машинска гимназија Reşiţa;

·        15.01.1977 – 31.08.1980 – Главни инструктор Педагошког завода арадске јупаније;

·        01.09.1980 – 01.09.1990 – Profesor у Основној школи бр. 6, Arad;

·        01.09.1990 – 01.09.1991 - Profesor у Индустријксој гимназији бр. 12, Arad;

·        01.09.1991 – 01.10.1993 – Profesor у гимназији „Elena Ghiba Birta”, Arad;

·        01.10.1993 – 28.02.1994 – Доцент приправник на Универзитету „Aurel Vlaicu” Arad;

·        28.02.1994 – 26.02.1996 – Доцент на  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

·        26.02.1996 – 22.02.2000 – Ванредни професор на Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

·        22.02.2000 – prezent – Редовни професор на Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;

·        1995-1999 – Научни секретар на Теолошком факулчтету у оквиру Универзитета «Aurel Vlaicu”  Arad;

·        2000 – садаРектор Универзитета „Aurel Vlaicu” Arad.

 

Страни језици

-         француски      - писање – врло добро (5)

- читање – врло добро (5)

- конверзација – врло добро (5)

-         италијански   - писање – врло добро (5)

- читање – врло добро (5)

- конверзација – врло добро (5)

Чланство у професионалним организацијама:

    - Члан Удружења књижевника Румуније

    - Чланство у UNITER

    - Члан Националног Савета за научна истраживања високог образовања Румуније;

    - Члан Националног Савета ректора;

    - Члан APART

    - Члан Удружења «Трансфер знања» из Румуније (АЦТР),

    - Члан Ротари клуба

    - Члан оснивач у АРГУС-у 2004;

 

НАГРАДЕ:

 

МЕЂУНАРОДНЕ

    - 24 јануара 2005 - Награда "Nichita Stănescu" - Societatea de Limba Română din Voivodina (Novi Sad) - Republica Serbia – за подршку оснивању Румунске библиотеке «Никита Станеску;

    - 05 септембра 2005 – Изузетна награда (Zrenianin - Serbia)- Societatea de Limba Română за пружену подршку током година;

    - 06 септембра 2006 Награда "Argonaut Dunărean" за изузетну подршку Друштву за Румунски језик из Војводине (Нови Сад – Србија);

 

НАЦИОНАЛНЕ

    - Награда АТМ, Удружење чланова позоришних и музичких, 1989;

    - 2002 – Изузетна награда ПД – Филијала Арад – за консолидовање и развој високог образовања у Араду,

    - 19 јануара 2002 - Награда "Eminescu 2002",Личност културе године  2001;

    - 31 октобра 2002 – Диплома за изузетност  - Универзитет Петрошани – за  изузетне заслуге на развоју румунског високог образовања и универзитетска научна истраживања;

    - 30 јуна 2003 – Изузетна нагрдада Јупанијског росветног инспектората Арад, за посебне заслуге у дугогодишњој активности посвећеној румунском образовању;

    - Фебруара  2006 – Изузетна награда Савета Жупанијског Савета (Арад) за допринос развоју румунског високог образовања;

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22