СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Садржај Чланови САО SAO Members

Биографије
Обавештења Оснивање Биографије Активности Фотографије Часопис

 

Н.Поткоњак
Ј.Ђорђевић
Д.Ж.Марковић
М.Вилотијевић
М.Ратковић
Д.Савићевић
В.Тешић
Д.Херцег
Г.Гојков
Ђ.Ђурић
М.Недељковић
Е.Каменов
М.Ивковић
С.Богдановић
М.Даниловић
З.Петровић
Л.Михуц
Б.Влаховић
М.Милин
К.Мурешану
В.Нојман
М.Блажић
А.Илика
П.Ј.Отиман
З.Жоглев
Р.Николић
М.В.Силантјева
М.Узелац
М.Сегединац
Г.Максимовић
З.Аврамовић
С.Гашић-Павишић
А.Крајнц
Л.Бетеа
Р.Антонијевић
Б.Јовановић
Н.Мијановић
Н.Сузић
Р.Бубањ
Р.Николић
У.Шуваковић
В.Банђур
Д.Бранковић


Часопис Истраживања у педагогији


Биографије чланова изабраних на Изборној скупштини САО 30.12.2020. године у Београду

Александар М. Петровић

Barica Marentič Požarnik

Драган Л. Радовановић

Josef Wolf

Mihaj I. Spariosu

Никола Цекић

Чедо Недељковић

Саша Бубањ

 

 

Прва страна ] Н.Поткоњак ] Ј.Ђорђевић ] Д.Ж.Марковић ] М.Вилотијевић ] М.Ратковић ] Д.Савићевић ] В.Тешић ] Д.Херцег ] Г.Гојков ] Ђ.Ђурић ] М.Недељковић ] Е.Каменов ] М.Ивковић ] С.Богдановић ] М.Даниловић ] З.Петровић ] Л.Михуц ] Б.Влаховић ] М.Милин ] К.Мурешану ] В.Нојман ] М.Блажић ] А.Илика ] П.Ј.Отиман ] З.Жоглев ] Р.Николић ] М.В.Силантјева ] М.Узелац ] М.Сегединац ] Г.Максимовић ] З.Аврамовић ] С.Гашић-Павишић ] А.Крајнц ] Л.Бетеа ] Р.Антонијевић ] Б.Јовановић ] Н.Мијановић ] Н.Сузић ] Р.Бубањ ] Р.Николић ] У.Шуваковић ] В.Банђур ] Д.Бранковић ]

Последња измена: mar-24