СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Садржај Чланови САО SAO Members

Часопис
Обавештења Оснивање Биографије Активности Фотографије Часопис

 


Часопис Истраживања у педагогији

Часопис Истраживања у педагогији

Часопис Истраживања у педагогији (Research in Pedagogy)

Српска академија образовања у сарадњи са Високом школом струковних студија за васпитаче Михаило Палов из Вршца од 2011. године објављује часопис Истраживања у педагогији (Research in Pedagogy). Часопис предност даје емпиријским и примењеним истраживањима, односно оним истраживањима чије резултате је могуће примењивати у стварном образовном окружењу. Студије које се баве свим нивоима и типовима образовања неформалним, формалним, основним, средњошколским, високим, андрагошким и целоживотним сматрају се једнако значајним. Сви радови у часопису подробно се рецензирају.
У складу са тенденцијом да се све већи број публикација објављује у електронском (онлајн) издању, часопис Истраживања у педагогији (Research in Pedagogy) је од 2015. године, паралелно са штампаном верзијом, доступан на сајту www.research.rs, а од 2017. године часопис се објављује само као електронска публикација.
Како би Часопис био видљивији Висока школа остварила је сарадњу са EBSCO, једном од највећих светских база е-часописа, е-књига и научних информација, као и са сервисом CrossRef обезбедивши тако часопису DOI број.

Часопис је присутан и у многобројним светским индексним базама: CEEOL, SCIndeks, AcademicKeys, ResearchBib, Scilit, као и у многобројним библиотечким каталозима: OCLC WorldCat, KoBSON, Google Scholar, EZB ...

Часопис можете посетити на адреси http://www.research.rs или кликом на фотографију на врху стране.

 

 

Прва страна ]

Последња измена: apr-24