СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Садржај Чланови САО SAO Members

Оснивање
Обавештења Оснивање Биографије Активности Фотографије Часопис

 

Почетак рада
Програм рада
Статут САО


Часопис Истраживања у педагогији

ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА

 СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА

 На иницијативу и посебно залагање проф. др Младена Вилотијевића и проф. др Данила Ж. Марковића, уз консултацију неколико истакнутих педагога, заказана је и одржана Оснивачка скупштина Српске академије образовања (даље САО).

На Оснивачкој скупштини, која је одржана у Београду 18. новембра 2004. године, узело је непосредног учешћа у раду десет стручњака (редом како су се уписали на листу присутних): др Јован Ђорђевић, др Милан Ратковић, др Грозданка Гојков, др Младен Вилотијевић, др Милан Недељковић, др Босиљка Ђорђевић, др Станоје Ивановић, др Данило Ж. Марковић, др Драгослав Херцег и др Ђорђе Ђурић. Седам стручњака, позваних на Скупштину, који нису могли истој присуствовати, дало је писмену изјаву да се саглашава са предлогом да се оснује САО. То су: др Никола Поткоњак, др Миливоје Лазић, др Петар Козић, др Драгослав Словић, др Радивоје Кулић, др Раденко Круљ и др Каћа Лазовић.

За председавајућег Оснивачке Скупштине САО изабран је проф. др Јован Ђорђевић.

Оснивачка скупштина је расправљала о задацима и делокуругу рада САО, о начину организовања и рада на унапређивању образовања у Србији.

На Оснивачкој скупштини је усвојен Статут САО.

Скупштина је изабрала Матичну комисију за избор првих чланова САО у саставу:

академик Михаило Марковић - члан САНУ,

академик Миомир Вукобратовић - члан САНУ,

академик Чедомир Попов - члан САНУ и

академик Младен Вилотијевић - члан Руске академије образовања.

 

Министарству правде Заједнице Србије и Црне Горе овлашћени предстaвник Оснивачке скупштине др Младен Вилотијевић поднео је захтев 14 јануара 2005. године за упис САО у регистар удружења грађана и за потврду Статута САО.

Савет Министара Србије и Црне Горе, његово Министарство за људска и мањинска права, доноси решење 24 јануара 2005. године бр.2/0-97/2-2005-06 о упису САО у регистар удружења грађана и о одобравању Статута САО.

Јавни позив за пријављивање и за избор првих чланова САО објављен је у листу Просветни преглед двоброј 11 од 24.2.2004. године.

За све пријављене кандидате, за које су поднети предлози у складу са Статутом САО, Матична комисија је именовала комисије које су биле обавезне да напишу реферате и дају предлоге Матичној комисији.

Разматрајући све приспеле предлоге и реферате Матична комисија је одлучила да изабере само прва четири редовна члана САО , и то: проф. Др Младена Вилотијевића, проф. др Јована Ђорђевића, проф. др Данила Ж. Марковића и проф. др Николу Поткоњака.

Матична комисија је предложила да прва четири изабрана члана САО одрже прву редовну скупштину САО да на њој изврше конституисање и да између пријављених кандидата, који испуњавају услове предвиђене Статутом САО, изаберу редовне и дописне чланове САО.

 

Прва страна ] Почетак рада ] Програм рада ] Статут САО ]

Последња измена: mar-24