СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Садржај Чланови САО SAO Members

Активности
Обавештења Оснивање Биографије Активности Фотографије Часопис

 

Годишњак 2005
Годишњак 2006
Годишњак 2007
Годишњак 2008
Годишњак 2009
Годишњак 2010
Годишњак 2011
Годишњак 2012
Годишњак 2014
Годишњак 2015
Годишњак 2016
Годишњак 2017
Годишњак 2018
Годишњак 2019
Годишњак 2020
Годишњак 2021
Годишњак 2022
Годишњак 2023


Часопис Истраживања у педагогији


horizontal rule

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је јавну расправу о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. Јавна расправа  организована је у периоду од 19. фебруара до 10. марта 2021. године.  

САО се укључила у јавну расправу онланј дискусијом својих чланова. На основу  примедби и сугестија формирани су закључци, које је Председништво САО упутило Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије. Сугестије и коментари који су у писаној форми достављени дају се на сајту:  

Сугестије и коментари САО упућене Министарству  

Учесници у дискусији:  

Akad. prof. dr Bubanj Saša

Akad. prof. dr Cekić Nikola

Akad. prof. dr Gašić Pavišić Slobodanka

Akad. prof. dr Gojkov Grozdanka

Akad. prof. dr Nedeljković Čedo

Akad. prof. dr Šuvaković Uroš

Akad. prof. dr Uzelac Milan

horizontal rule

Електронска верзија публикације Дидактички аспекти саморегулације учења надарених, Београд, 2021.

аутори: Александра Гојков Рајић,  Александар Стојановић,  Јелисавета Шафрањ  и  Грозданка Гојков      

horizontal rule

Годишњак 2019

Активности САО током 2019. године

horizontal rule

Годишњак 2018

Активности САО током 2018. године

horizontal rule

Пројекти остваривања

Српска академија образовања, Београд, је у сали Учитељског факултета у  Београду  18. 04. 2019. одржала научни скуп „Српска православна црква – просвета, школство и педагогија у Срба”

Белешка о скупу - Академик Грозданка Гојков

На сајту Академије налазе се и фотографије са скупа

horizontal rule

Електронска верзија публикације Живот и дело академика Ђорђа М. Ђурића (Поводом осамдесетогодишњице живота)  

horizontal rule

Издавачка делатност (нова издања - електронске верзије)

ДИДАКТИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ЕВРОПСКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ ОКВИР - Грозданка Гојков и Александар Стојановић (2015)  

ПРИРОДА ДАРОВИТОСТИ И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА - Јован Ђорђевић и Босиљка Ђорђевић (2016)  

horizontal rule

Међународни научни скуп у част јубилеја 80 година живота акад. проф. др Младена Вилотијевића. Тема скупа била је:  ИНФОРМАТИЧКО-РАЗВИЈАЈУЋА НАСТАВА У ЕФИКАСНОЈ  ШКОЛИ (Настава и учење у ефикасној школи). Скуп је одржан у Београду 22. априла 2016. године.

У част јубилеја 80 година живота акад. проф. др Младена Вилотијевића - излагање акад. проф. др Грозданке Гојков

ЖИВОТ И ДЕЛО МЛАДЕНА ВИЛОТИЈЕВИЋА - Академик Босиљка Ђорђевић и проф. др Данимир Мандић

ИНФОРМАТИЧКО-РАЗВИЈАЈУЋА НАСТАВА У ЕФИКАСНОЈ ШКОЛИ - Младен Вилотијевић и Данимир Мандић

Модели развијајуће наставе I - Младен Вилотијевић и Нада Вилотијевић

Модели развијајуће наставе II - Младен Вилотијевић и Нада Вилотијевић

Белешка о скупу - Академик Никола Поткоњак, Председник САО

Фотографије са скупа

horizontal rule

Годишњак 2015

Активности САО током 2015. године

horizontal rule

Књига (електронско издање) Никола М. Поткоњак - БУДИМО ЉУДИ - ЦИЉ ВАСПИТАЊА У ПРАВОСЛАВЉУ - СВЕТОСАВЉУ

horizontal rule

Годишњак 2014

Активности САО током 2014. године

horizontal rule

Међународни научни скуп Васпитни рад школа и наставника у савременим друштвеним условима - програм

Скуп је одржан 22. новембра 2013. године у Београду

 
Годишњак 2012

Активности САО током 2012. године

 
Међународни научни скуп Образовне иновације у информационом друштву - позивница
Скуп је одржан 8. новембра 2012. године на Учитељском факултету у Ужицу
Зборник резимеа
Целокупни радови:
Никола М. Поткоњак - ШКОЛА МОЖЕ БИТИ ИНОВАТИВНА САМО АКО ИМА ИНОВАТИВНЕ НАСТАВНИКЕ
Данило Ж. Марковић - МЕЂУЗАВИСНОСТ ИСТРАЖИВАЧКЕ И ОБРАЗОВНО-ПРЕДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ИНФОРМАЦИЈСКОМ ДРУШТВУ
Грозданка Гојков - МЕТАТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТИ ФУНКЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И ИНОВАТИВНОСТ ВИСОКОШКОЛСКЕ НАСТАВЕ

Ненад Сузић - ШКОЛСКО УЧЕЊЕ У НОВОМ У ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ

Јован Ђорђевић - СХВАТАЊА О ПЕДАГОШКИМ ИНОВАЦИЈАМА - ТЕОРИЈА И ПРАКСА -

Душан М. Савићевић - ПРЕДНОСТИ И ТЕШКОЋЕ ОБРАЗОВАЊА НА ДАЉИНУ: КОМПАРАТИВНО РАЗМАТРАЊЕ

Драган Коковић - ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И ОБРАЗОВНЕ ИНОВАЦИЈЕ

Радослав Бубањ - НОВИ МОДЕЛИ САВРЕМЕНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОЦЕСА
Милица Андевски - ПЕДАГОГИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ
Милан Ратковић - ПРЕОБРАЖАЈ ШКОЛЕ – кризе, заблуде, проблеми, шансе –
Милан Недељковић - ОСНОВНЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ТРАНСФЕРА ИНОВАЦИЈА У ПЕДАГОШКУ ПРАКСУ
Миомир Ивковић, Живорад Миленовић - ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
Нада Вилотијевић, Младен Вилотијевић - СИСТЕМСКО УТЕМЕЉЕЊЕ НАСТАВЕ У ИНОВАТИВНОЈ ШКОЛИ
Буба Стојановић - ИГРА И ИГРОЛИКЕ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА
        Милена Богдановић - УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА
Наташа Вујисић Живковић - ИНТЕРЕСОВАЊА У НАСТАВИ И „УЧЕНИЦИ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА“ МОГУ ЛИ СТАРИ ДИДАКТИЧКИ ПРИНЦИПИ ДА ПОМОГНУ У РЕШАВАЊУ САВРЕМЕНИХ ПЕДАГОШКИХ ПРОБЛЕМА
Гордана Будимир-Нинковић, Власта Сучевић, Ненад Стевановић - ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТА У ОБРАЗОВАЊУ И ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
Јелена Максимовић - МЕТОДОЛОШКА ОБРАЗОВАНОСТ НАСТАВНИКА – ОСНОВА ЗА ПРИХВАТАЊЕ И ПРИМЕНУ ИНОВАЦИЈА

Небојша Павловић - ДЕМОКРАТИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ШКОЛИ (из перспективе убрзаних промена у друштву)

Наталија Јовановић - САВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА И МЕТОДИЧКЕ НОВИНЕ У НАСТАВИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Драгица Илић, Борис Илић - ДОПРИНОС СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТИ ЧОВЕКОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Данијела Ковачевић Микић - НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА И ОПРЕМАЊА ИНОВАТИВНЕ ШКОЛЕ У ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
Драган Јешић, Горан Вилотијевић - УЧЕЊЕ УЧЕЊА И УЧЕЊЕ МИШЉЕЊА – ПУТ ДО ЕФИКАСНЕ ШКОЛЕ
Зорица Влајковац - УЛОГА НАСТАВНИКА У КОМПЈУТЕРСКО – ИНФОРМАТИВНОЈ НАСТАВИ
Данијела Мишић - БИБЛИОТЕКЕ – ИЗВОРИ ЗНАЊА У СВЕТУ МОДЕРНОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ
Мирјана Марковић - ТЕЛЕВИЗИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ У САВРЕМЕНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ ДРУШТВУ
Марија Јовановић - ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА: ПРЕПРЕКЕ И ИЗАЗОВИ
Горан Вилотијевић, Нада Вилотијевић - КЉУЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ
Снежана Влајковац - ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ НАСТАВЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У НАСТАВИ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Биљана Новковић-Цветковић - УЛОГА МЕДИЈСКО-ИНФОРМАТИЧКИХ ИНОВАЦИЈА У УНАПРЕЂИВАЊУ НАСТАВЕ

Милан НЕДЕЉКОВИЋ - УЗ ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ЖИВОТА АКАДЕМИКА БОШКА М. ВЛАХОВИЋА

Младен Вилотијевић - ПРИКАЗ КЊИГЕ: Бошко Влаховић: Образовање у друштву умрежене културе

 

Бесеђење о васпитању и педагогији - 22. јуна 2012. године - Уводно излагање - Никола Поткоњак

Скуп су организовали Српска академија образовања и Педагошки музеј 22. јуна 2012 год. у просторијама Педагошког музеја, Београд, Узун Миркова 12.

Скуп су отворили и поздравили присутне: председник САО Никола М.Поткоњак и домаћин, управник Педагошког музеја,  Немања Антовић.

 

Никола Поткоњак,Чудесност и загонетност васпитања,

Грозданка  Гојков, Педагогија и постмодерна,

Ненад Сузић, Педагогија и технологија,

Емил Каменов, Педагогија као  утопија,

Младен Вилотијевић, Еманципаторско васптање.

Недељко Трнавац, О педагогији чији смо доказ.

Јован Ђорђевић, Хуманистичка педагогија.

 

 

Истраживања у педагогији

Часопис САО и Високе школе струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" из Вршца, Година II, број 1,

Годишњак 2011

Активности САО током 2011. године

Истраживања у педагогији

Часопис САО и Високе школе струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" из Вршца, Година I, број 1

Годишњак 2010

Активности САО током 2010. године

Годишњак 2009

Активности САО током 2009. године

Годишњак 2008

Активности САО током 2008. године

Годишњак 2007

Активности САО током 2007. године

Годишњак 2006

Активности САО током 2006. године

Изборна скупштина САО одржана 27.02.2007. године (извод из записника)

Радови које су чланови Академије објавили у 2006. години

Зборник радова научног скупа “Основна полазишта образовања у Србији”

Годишњак 2005

Радови чланова објављени у Годишњаку 2005. године

 

 

 

 

 

 

 

Прва страна ] Годишњак 2005 ] Годишњак 2006 ] Годишњак 2007 ] Годишњак 2008 ] Годишњак 2009 ] Годишњак 2010 ] Годишњак 2011 ] Годишњак 2012 ] Годишњак 2014 ] Годишњак 2015 ] Годишњак 2016 ] Годишњак 2017 ] Годишњак 2018 ] Годишњак 2019 ] Годишњак 2020 ] Годишњак 2021 ] Годишњак 2022 ] Годишњак 2023 ]

Последња измена: mar-24