СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Годишњак 2005
Годишњак 2005 Годишњак 2006 Годишњак 2007 Годишњак 2008 Годишњак 2009 Годишњак 2010 Годишњак 2011 Годишњак 2012 Годишњак 2014 Годишњак 2015 Годишњак 2016 Годишњак 2017 Годишњак 2018 Годишњак 2019 Годишњак 2020 Годишњак 2021 Годишњак 2022

 


Часопис Истраживања у педагогији

1.             Јован Ђорђевић и Душан Савићевић: Доктрина и стратегија реформисања и унапређивања образовања и васпитања у Србији

2.             Младен Вилотијевић и Ђорђе Ђурић: Педагошко-психолошко -методичко образовање и усавршавање наставника у Србији

3.             Никола Поткоњак: Претходници САО

4.             Владета Тешић: Долазак Доситеја у Србију и отварање Велике школе

5.             Данило Ж. Марковић: Транзиција и образовање (у свету и у Србији)

6.             Милан Ратковић: Куда иде школа у Србији

7.             Грозданка Гојков, Драгослав Херцег, Болоњска декларација и високо образовање у Србији

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: mar-23