СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Почетак рада
Почетак рада Програм рада Статут САО

 


Часопис Истраживања у педагогији

Прва редовна скупштина САО одржана је 27 августа 2005. године у Београду и њој су присустовала сва четири изабрана редовна члана САО. На тој скупштини за првог председника САО изабран је проф. др Никола Поткоњак, за првог подпредседника САО изабран је проф. др Јован Ђорђевић, за првог генералног секретара САО изабран је проф. др Данило Ж. Марковић и за члана председништва САО изабран је проф. др Младен Вилотијевић.

На првој редовној скупштини САО за редовне чланове изабрани су: проф. др Владета Тешић, проф. др Душан Савићевић, проф. др Милан Ратковић и проф др Драгослав Херцег. За дописне чланове САО изабрани су проф. др Ђорђе Ђурић и проф. др Грозданка Гојков.

Међу десет изабраних чланова САО шест су педагози, по један андрагог, психолог, социолог и математичар.

На консултативном састанку чланова САО, одржаном у Београду, 5. септембра 2005. године размењена су мишљења о програму рада САО за наредних пет година, разговарано је о потреби измена и допуна Статута САО, као и о више практичних питања (седиште и адреса САО, знак, меморандум, дипломе, чланске књижице, печат САО и сл.).

На Другој редовној скупштини САО, одржаној у Београду 10 октобра 2005. године, којој је присуствовало девет чланова (одсутан је био академик Владета Тешић) утврђене су измене и допуне Статута САО (које треба доставити надлежном државном органу), утврђен је програм рада САО за период 2005-2010. година, извршено је задуживање чланова САО за израду пројеката истраживања (конкретизација акција САО у наредном периоду, предвиђених Програмом рада), одлучено је да се на пролеће 2006. године објави јавни позив за избор нових чланова САО.

На другој редовној скупштини САО донето је више практичних одлука и закључака: да се према постигнутом договору изради знак, меморандум и диплома (утврђен је текст); да се отвори жиро рачун САО; да се обрати писмом Руској академији образовања и предложи сарадња; да се испитају могућности настављања издавања Међународног часописа са Руском академијом образовања Образовање теорија пракса; да се испита могућност настављања издавања Библиотеке Савремена педагошка мисао (коју су досад издавали Савез педагошких друштава Југославије и Учитељски факултет у Београду) и да се у оквиру ње издају и оригинални радови наших стручњака и преведена значајна дела страних стручњака; када буду конкретизоване акције и истраживања САО (у виду идејних пројеката) да се обрати одговарајућим фондовима и државним органима за њихово финансирање и слично.

Договорено је, исто тако, на Другој редовоној скупштини да се као прва монографија САО изда књига Николе Поткоњака, Именик српских педагога.

Утврђен је садржај ГОДИШЊАКА САО ЗА 2005. годину ( уводни текст о оснивању и почетку рада САО, биографије и библиографије свих десет чланова САО, Статут САО, Програм рада САО за период 2005-2010. са конкретизацијом задатака тог програма).

Када буду штампани монографија Именик српских педагога и Годишњак САО 2005. треба организовати јавно њихово представљање. Тада јавност треба обавестити о оснивању и програму рада Српске академије образовања.

На консултативном састанку руководећег састава САО (председник, подпредседник, генерални секретар и члан председништва), одржаном у Београду 25 октобра 2005. гoдине, анализиран је ток остваривања задатака преузетих на Другој редовној скупштини САО. Констатовано је да се преузети задаци остварују према предвиђеном плану. На том састанку је договорено да се почне да води деловодни протокол САО, да се установи Матична књига САО у коју ће се уписивати подаци о свим члановима САО (редовни, дописни, почасни, инострани) и да се почне да води Летопис САО  у који би се бележила сва збивања у оквиру САО. Коначно су усвојени знак, меморандум, диплома, нацрт корица монографија САО, голубије плаво као основна боја издања САО.

Договорено је да се следећа трећа редовна скупштина САО одржи у време представљања монографије и годишњака САО (децембар 2005 јануар 2006. године). 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22