СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Г.Максимовић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

ГОРАН МАРКОВИЋ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Библиографија


КРАТКА БИОГРАФИЈА
Рођен 24. 9. 1963. године у Фочи (данашња Република Српска/Босна и Херцеговина). Живи у Нишу и предаје на Филозофском факултету у звању редовног професора.

ПОДАЦИ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Завршио Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву (1983-1987), на којем је дипломирао 29. јуна 1987. године, на Одсјеку за југословенске књижевности и српскохрватски језик, под менторством проф. др Бранка Милановића.
Постдипломске студије завршио 16. фебруара 1993. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши магистарски рад Бранислав Нушић као приповједач, из области филолошких наука, под менторством проф. др Јована Деретића.
Докторску дисертацију Типови смијеха у српској умјетничкој прози 19. вијека одбранио 11. јула 1997. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, под менторством проф. др Јована Деретића.

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
У звање асистента-приправника за предмет Српска књижевност 18. и 19. века изабран 1. октобра 1989. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.
У периоду од 15. фебруара 1991. године до почетка грађанског рата у Босни и Херцеговини у априлу 1992. године, радио као асистент-приправник на предмету Српска књижевност 19. вијека на Одсјеку за југословенске књижевности Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву.
На Филозофском факултету Универзитета у Нишу изабран 8. марта 1994. године у звање асистента за ужу научну област Српска књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века).
У звање доцента за ужу научну област Српска књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века) изабран 14. маја 1998. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.
У звање ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века) изабран 11. јуна 2003. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.
У звање редовног професора за ужу научну област Српска књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века) изабран 20. маја 2008. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

ОБЛАСТ УЖИХ НАУЧНИХ ИНТЕРЕСОВАЊА
Српска књижевност 18. и 19. века (поетике, периодизације, жанрови, писци и дела). Комедија и комично у српској књижевности 19. и 20. века. Српска путописна, аутобиографска и мемоарска књижевност 19. и 20. века. Љубавна лирика српског романтизма. Еротско у српској књижевности 19. и 20. века. Теорија комичног и смеха. Теорија критике. Теорија прозе. Заборављени писци нове српске књижевности. Савремена српска белетристика.

УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Шеф Катедре за српску књижевност од 2000. до 2002. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.
Продекан, те руководилац и главни и одговорни уредник издавачке делатности на Филозофском факултету Универзитета у Нишу од 2002. до 2004. године.
На функцију декана Филозофског факултета Универзитета у Нишу (за изборни период од 1. октобра 2010. до 30. септембра 2013. године), изабран је у јуну 2010. године. На функцију декана Филозофског факултета Универзитета у Нишу (за изборни период од 1. октобра 2013. до 30. септембра 2016. године), поново је изабран у априлу 2013. године.

 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22