СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Г.Гојков
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

ГРОЗДАНКА ГОЈКОВ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

                Рођена је 1948. год. у Уљми (Војводина). Завршила је Учитељску школу у Вршцу, студије педагогије на Филозофском факултету у Београду, а магистериј (на смеру Научна организација образовања) и докторат (из дидактике) на Универзитету у Новом Саду.

                Радила је као школски педагог у Вршцу, као просветни саветник у Просветно-педагошком заводу у Панчеву (где је била главни и одговорни уредник часописа "Педагошка пракса"), у Центру за социјални рад као руководилац тима за малолетничку деликвенцију, директор основне школе "Олга Петов-Радишић" у Вршцу и руководила саветовалиштем за родитеље.

                Предаје: Методологију педагошких истраживања, Дидактику и Докимологију на Наставном одељењу Учитељског факултета у Вршцу. а на Виској школи струковних студија за образовање васпитача Михаило Палов у Вршцу предаје Општу педагогију, а предавала је и  Породичну педагогију (исти предмет предавала је и у Сремској Митровици). Предавала је Методологију педагошких истраживања на основним и магистарским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за педагогију. На специјалистичким студијама Високе школе предаје Конструктивистичку педагогију. Директор је и главни и одговорни уредник Издавачке делатности Високе  школе струковних студија  за образовање васпитача у Вршцу.

                Руководила је истраживачким тимом који је радио на европском пројекту "For early identification of gifted pupils". Учествовала је у другим домаћим и међународним истраживачким пројектима. Аутор је и руководилац  пројекта чија је реализација у току, Глобализација и метатеоријске основе педагошке методологије финансиран од стране Министарства науке РС, за период 2006-2010. Аутор је и реализатор низа акредитованих програма за стручно усавшавање радника у образовању.

                Има објављених преко 150 научних и стручних радова, 29 књига и учешће на преко 100 научних и стручних скупова.

На тему даровитости има објављене радове у Антверпену (Белгија), Нијменгену (Холандија), Бечу (Аустрија), Дебрецину (Мађарска), Араду, Темишвару, Јашију и Карансебешу (Румунија), Оxфорду (Енглеска), Хуерта дел Реj (Шпанија), Новом Месту (Словенија), Родосу (Грчка)...

                Члан је ECHA (Европске организације о даровитима), била је члан Просветног савета РС, председништва Савеза педагошких друштава Југославије и Уредништва Института за педагошка истраживања и редакције часописа Педагогија.

                Визитинг је професор на Педагошком факултету у Марибору, као и професор на докторским студијама на Филозофском факултету у Љубљани (Словенија)

                Члан је C.Е.А.S.А. (Централноевропска академија наука и уметности) са седиштем у Паризу, члан САО (Српска академија образовања) у Београду и почасни члан Сената Универзитета Аурел Влајку у Араду (Румунија).

                Члан је Председништва САО (Српске академије образовања) и председница Савета за образовање АП Војводине.

Члан је Матичног одбора за друштвене науке Министарства за науку РС.

Области интересовања и истраживања:

-          епистемолошке основе педагошких истраживања;

-          даровити (фактори претварања  потенцијала у остварења; плурализам у настави из угла даровитих);

-          дидактика (стратегије подстицања метакогниције; докимологија; метатеоријски приступи дидактици).

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22