СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Д.Савићевић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

ДУШАН М. САВИЋЕВИЋ

 

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

 

Душан М. Савићевић је рођен 1926. године у Витасојевићима (општина Никшић). Нижу гимназију завршио је у Котору, а учитељску школу у Херцег Новом. Студирао је педагошке науке на Филозофском факултету у Београду (1952-1956). За успех у студијама добио је новчану награду Универзитета у Београду. Постдипломске студије из андрагогије (1956-1958) завршио је на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертацију одбранио је на Филозофском факултету у Београду 1963. године. По завршетку постдипломских студија

биран је за асистента, доцента, ванредног и редовног професора Филозофског факултета у Београду.

            Његово уже научно и наставно опредељење је андрагогија. Предавао је Општу и Компаративну андрагогију. Руководио је постдипломским студијама из андрагогије и био ментор за израду магистарских и докторских дисертација већем броју кандидата. Наставу је изводио и на филозофским факултетима у Новом Саду, Приштини и Никшићу. Учествовао је као члан комисија у одбрани докторских дисертација у Новом Саду, Нишу, Приштини и Загребу.

            На Филозофском факултету у Београду био је управник Одељења за педагогију, продекан и декан Филозофског факултета. Оснивач је и дугогодишњи шеф Катедре за андрагогију.

            Био је на једногодишњем студијском боравку у Данској и Шведској и проучавао образовање одраслих у Скандинавији (1958/59); на студијском боравку у Чехословачкој. Добитник је Фордове стипендије за четрнаестомесечно проучавање образовања одраслих у САД, Канади и Великој Британији. Добитник је стипендије Фулбрајтове фондације (1983.). Боравио је као стипендиста истраживач у ранијем Совјетском Савезу. Професор је по позиву (visiting Професор на Универзитету Симон Родригес у Каракасу (Венецуела), на Универзитету Winskonnsin, САД и на Нормалном Универзитету у Пекингу, НР Кина). Био је у мисији Светске банке као евалуатор пројекта Реформа Високошколског образовања у НР Кини. Држао је појединачна предавања на више универзитета у Европи, Северној и Латинској Америци, Азији и Африци. Учестовао је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Активно је радио у међународном покрету за образовање одраслих: био председник Међународног конгреса за универзитетско образовање одраслих у шестогодишњем мандату, члан Извршног одбора међународног савета за образовање одраслих, консултант UNESCO-а, представник Југославије у OECD/CERI за повратно образовање и представник Југославије у Савету Европе за образовање одраслих.

            Био је члан редакција међународних часописа за образовање одраслих "Convergence", Торонто, Канада, International Journal for Lifelong Education, London i  International Journal of University Adult Education. Сарадник је у Међународној енциклопедији за образовање, Оксфорд. Члан је Међународног удружења за компаративно образовање одраслих, утемељивач и члан Европског друштва за истраживање у образовању одраслих и члан SCUTREA (Standing Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults), Велика Британија.

            Његово име је уврштено у Who's who in the World (Ko je ko u svetu) i u International Dictionary for Adult Education, Велика Британија, као и у Педагошкој енциклопедији Југославије. Активно је радио у професионалним андрагошким асоцијацијама у нашој земљи. Био је члан редакција више часописа за образовање у нашој земљи.

            Добитник је награде Народне Скупштине Републике Србије за изузетан допринос образовању. Одликован је Орденом Заслуга за народ са сребрним зрацима поводом 150 година Универзитета у Београду. Добитник је више повеља, признања и захвалница за несебичан рад у подручју којим се бави.

 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22