СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Е.Каменов
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

ЕМИЛ КАМЕНОВ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

 

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri:

-    Nastavnik matematike u Osnovnoj školi, Trubarevac, 1962/63.

-    Vaspitač u internatu Škole učenika u privredi, Jaša Tomić, 1964/65.

-    Nastavnik matematike u Osnovnoj školi, Petrovac, 1965/66.

-    Profesor pedagogije u Školi za vaspitače, Kikinda, 1967/68.

-    Profesor pedagogije u Školi za vaspitače, Novi Sad, 1969/70.

-    Viši stručni saradnik Filozofskog fakulteta, Novi Sad, 1974/75.

-    Docent Filozofskog fakulteta za Predškolsku pedagogiju, Novi Sad, 1980/81.

-    Vanredni profesor Filozofskog fakulteta za Predškolsku pedagogiju, Novi Sad, 1987/88.

-    Redovni profesor Filozofskog fakulteta za Predškolsku pedagogiju, Novi Sad, 1992/93.

-    Redovni član Srpske akademije obrazovanja, Beograd, 17. 02. 2007.

Stipendije i boravci u inostranstvu:

-    Stipendista francuske vlade u organizaciji Nacionalnog instituta za pedagoška istraživanja i dokumentaciju (INDRP) u Parizu, 4 meseca 1975/76.

-    Boravak u Internationaler Arbeitskreis, Zonenberg, 1977.

-    Boravak u Tudományegyetem, Pedagogiai tanzeken, Segedin, 1980.

-    Boravak u Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Univerziteta Erlangen-Nirnberg, 1981.

-    Boravak u Centru za empirijska ekološka istraživanja u Landau i Katedri za psihologiju u Marburgu, 1981.

-    Boravak na Univerzitetu „Pajsij Hilendarski“ u Plovdivu, 1981.

-    Boravak na Univerzitetu u Regenzburgu, 1983.

-    Boravak u Barneversakademiet u Oslu, 1983.

-    Boravak na Univerzitetu u Bratislavi, 1988.

-    Boravak u Institutu za pedagogiju „Jan Amos Komenski“ i Čehoslovačkoj akademiji nauka, Prag, 1989.

-    Boravak u Bishop Grosseteste College u Linkolnu, 1989.

-    Boravak u Janus Panonius Tudományegyetem Tanárkepzö, Pečuj, 1991.

Učešće na naučnim skupovima:

-    III Regionalna konferencija svetske organizacije INSEA „Kreativnost i likovno vaspitanje“, Novi Sad, 1974; rad na temu Pojam i shvatanja o kreativnosti.

-    V Kongres psihologa Jugoslavije, Skoplje, 1975; rad na temu Mogućnost sticanja 'pravih' pojmova kod šestogodišnjaka.

-    Simpozijum Pedagoškog društva SAPV „Vojvođanski pedagoški časopisi“, Novi Sad, 1975; prikaz lista „Školski odjek“.

-    Savetovanje Pedagoškog društva SRS „Povezivanje predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja“, Beograd, 1976; rad na temu Međusobni odnos dečjeg vrtića i osnovne škole.

-    III Kongres INSEA „Kreativnost i vaspitanje“, Novi Sad, 1976; rad pod naslovom Pojam i shvatanja o kreativnosti.

-    XV Kongres Svetske organizacije za predškolsko vaspitanje (OMEP), Varšava, 1977; rad na temu Osobine sistema didaktičkih igračaka.

-    IV Kongres pedagoga Jugoslavije, Beograd, 1977; rad na temu Procenjivanje efikasnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

-    IV Međunarodno savetovanje posvećeno modernizaciji vaspitno-obrazovnog rada, Beograd, 1977; rad na temu Savremena didaktička igračka kao sredstvo vaspitno-obrazovnog rada.

-    V Međunarodno savetovanje „Problemi modernizacije vaspitno-obrazovnog rada“, Beograd, 1978; rad na temu Razvojne mogućnosti didaktičke igre.

-    XII Kongres Internacionalnog saveta za dečje igre (ICCP), Pariz, 1979; rad na temu Igra – sredstvo za usvajanje intelektualnih tehnika u institucijama za predškolsko vaspitanje.

-    Međunarodno savetovanje u organizaciji Saveta za vaspitanje i brigu o deci Jugoslavije i OECD-a „Vaspitanje i nega predškolskog deteta u jugoslovenskom društvu“, Beograd, 1979; rad na temu Iskustva programa za podsticanje intelektualnog razvoja, zasnovanog na igri.

-    Simpozijum Udruženja univerzitetskih nastavnika i drugih naučnih radnika SAPV „Pedagoško obrazovanje univerzitetskih nastavnika i saradnika“, Subotica, 1979; rad pod naslovom Neki sadržaji i oblici pedagoško-psihološkog obrazovanja univerzitetskih nastavnika i saradnika.

-    XVI Congrčs mondial de l'O.M.E.P., Quebec, 1980; rad pod naslovom Les résultats de recherche concernant l'influence des jeux didactiques sur le développement de l'intelligence.

-    VII Kongres psihologa SFRJ, Zagreb, 1981; radovi pod naslovom Metodološka iskustva psihopedagoških istraživanja razvojnih efekata eksperimentalnih programa za predškolsku decu i Mogućnost uticaja na sticanje pojmova konzervacije.

-    I Konferencija pedagoga Vojvodine, Novi Sad, 1982 (sa Đ. Popovićem); rad na temu Stručno usavršavanje prosvetnih radnika putem radija i televizije.

-    XII Savetovanje školskih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika, Budva, 1983; rad na temu Ostvarivanje funkcije predškolskog vaspitanja.

-    VIII Susreti predškolskih radnika SR Srbije, Niš, 1983; rad pod naslovom Uloga fizičkog vaspitanja u razvoju ličnosti predškolskog deteta.

-    II Salon nastavne opreme i tehnike „Educatec 84“ u organizaciji Međunarodnog saveta za dečju igru (ICCP), Pariz, 1984; rad na temu O kontraverzama u korišćenju igre u nastavi.

-    IX Svetska konferencija Međunarodnog udruženja za dečje pravo na igru (IPA), Ljubljana, 1984; rad na temu Savremena jugoslovenska igračka.

-    Savetovanje Zajednice prosvjetno-pedagoške službe SRH na temu „Rad u I razredu sa šestogodišnjacima“, Osijek, 1984; rad na temu Savremene koncepcije ranog obrazovanja u svetu.

-    Okrugli sto Pedeagoškog muzeja u Beogradu, 1984; rad na temu Igračka iz pedagoškog ugla.

-    Simpozijum „Igre i igračke“, Dubrovnik, 1984; rad na temu Savremeno shvatanje igre u predškolskoj dobi.

-    VIII Kongres psihologa Jugoslavije, Herceg Novi, 1984; rad na temu Nastavnici i osavremenjivanje univerzitetske nastave.

-    Sabor psihologa SR Srbije, Aranđelovac, 1985; rad na temu Mitovi o detinjstvu.

-    Tribina Zmajevih dečjih igara „Knjige za decu u Jugoslaviji 1980-1984“, Novi Sad, 1985; prikaz knjige D. Radovića i D. Petričića „Sedi da razgovaramo“.

-    Okrugli sto Pedagoške stvarnosti, Novi Sad, 1985; diskusija na temu Raskorak između pedagoške teorije i vaspitne prakse i putevi njegovog prevazilaženja.

-    Savetovanje prosvetnih savetnika za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Subotica, 1985; rad na temu Uloga i značaj sistema aktivnosti u podsticanju dečjeg razvoja i učenja.

-    II Konferencija pedagoga Vojvodine, Subotica, 1986; rad na temu „Obavezne“ i „slobodne“ aktivnosti na primeru predškolskog vaspitanja.

-    Savetovanje u organizaciji Zmajevih dečjih igara na temu „Dete i knjiga“, Novi Sad, 1986; rad na temu Razvojni kriterijumi vrednovanja dečje literature.

-    Savetovanje Saveza organizacija za vaspitanje i brigu o deci Jugoslavije, Novi Sad, 1986; rad na temu Razvoj i karakteristike sistema društvene brige o deci u našoj zemlji.

-    Jugslovensko savetovanje „Efikasnost univerzitetskih studija“, Novi Sad, 1987; rad na temu Predlozi nastavnika za unapređivanje efikasnosti univerzitetskih studija.

-    International OMEP seminar „Play end culture“, Oslo, 1987; rad na temu Traditional intellectual games and education.

-    Kongres ICCP (Međunarodnog udruženja za vaspitanje putem igre), Suhl, DDR, 1987; rad na temu Negovanje dečje kreativnosti putem igre.

-    Savetovanje Zajednice univerziteta Jugoslavije, Novi Sad, 1987; rad na temu Predlozi nastavnika za unapređivanje efikasnosti univerzitetskih studija.

-    Naučni skup Filozofskog fakulteta „Makarenkova misao i delo“, Novi Sad, 1988; rad na temu Aktuelnost Makarenkovih pedagoških dela.

-    IX Kongres psihologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja, 1988; rad na temu Lice i naličje uloge „dobrog deteta“.

-    Okrugli sto katedra za pedagogiju, Novi Sad, 1988; uvodni referat na temu Preispitivanje „svestranosti“ kao cilja vaspitanja.

-    XIX th World Assembly and Congress of OMEP „The voice of the child“, London, 1989; Pourquoi l'enfant n'est pas heureux?

-    IV Kongres likovnih pedagoga Jugoslavije, Beograd, 1989; uvodno izlaganje na temu Funkcija likovnog vaspitanja dece predškolskog uzrasta.

-    Kongres ICCP (Međunarodnog udruženja za vaspitanje putem igre), Sonnenberg, BRD, 1990; rad na temu Igra kao most za prevazilaženje jaza među generacijama.

-    Okrugli sto Filozofskog fakulteta „Istorija, tradicija i naše vreme“, Novi Sad, 1990; rad na temu Pedagogija na raskršću.

-    Okrugli sto „Novosadski dani psihologije“, Novi Sad, 1990; rad na temu Vaspitanje i obrazovanje jugoslovenske predškolske dece u inostranstvu.

-    Okrugli sto Društva likovnih pedagoga BiH, Sarajevo, 1990; rad na temu Specifičnost likovnog vaspitanja dece ranih uzrasta.

-    Okrugli sto PA „Kazna i vaspitanje“, Novi Sad, 1991; rad na temu Da li se može vaspitavati bez kažnjavanja.

-    Okrugli sto „Nove osnove programa vaspitno-obrazovnog rada i aktuelna pitanja daljeg razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja“, Novi Sad, 1991; rad na temu Razvojni značaj perceptivnih aktivnosti na predškolskom uzrastu.

-    VII Naučni skup folklorista Vojvodine, Novi Sad, 1992; rad na temu Hrišćanska mudrost i vrline u književnom stvaralaštvu.

-    II Intermedijalni simpozijum na temu „Kritika“, Novi Sad, 1992; rad na temu Beda bez sjaja socijalističke samoupravne pedagogije.

-    Savetovanje povodom 40 godina obrazovanja vaspitača predškolskih ustanova, Novi Sad, 1993; rad na temu Perspektive obrazovanja vaspitača.

-    818. godišnjica detinjstva Rastka Nemanjića – Svetog Save, Novi Sad, 1993; rad na temu Sveti Sava u Zmajevoj poeziji.

-    Okrugli sto na temu „Darovitost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu“, Vršac, 1995; rad na temu Program za razvoj dečje kreativnosti.

-    VIII Kongres Saveza pedagoških društava Jugoslavije, Beograd, 1995; rad na temu Predškolstvu je mesto u sistemu vaspitanja i obrazovanja.

-    Okrugli sto na temu „Darovitost i kreativnost na predškolskom i mlađem školskom uzrastu“, Vršac, 1996; rad na temu Razvijanje darovitosti na ranim uzrastima.

-    IX Kongres Saveza pedagoških društava Jugoslavije, Beograd, 1999; rad na temu Slobodno vaspitanje ili sloboda od vaspitanja.

-    Naučni skup „Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije“, Novi Sad, 2003; rad na temu Strategija izrade kurikuluma kao paradigma za reformu sistema vaspitanja i obrazovanja.

-    Okrugli sto časopisa Misao „Informatika u obrazovanju“, Novi Sad, 2004; rad na temu Kompjuter u dečjem vrtiću (sa T. Pribišev-Beleslin).

-    III Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Akademik Berislav Beta Brkić“, Novi Sad, 2005; rad na temu Ostvarivanje ciljeva populacione politike u predškolskoj ustanovi.

-    Međunarodni interdisciplinarni naučni skup „Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja“, Novi Sad, 2006; uvodno izlaganje na temu Evolucija srpske prosvete po ugledu na evropsku.

Učešće u naučnim projektima:

-    Tema Shvatanja vaspitača dečjih vrtića o cilju vaspitanja na predškolskom uzrastu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1975-1976.

-    Tema Potrebe i mogućnosti za modernizaciju Programa i Normativa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za decu do 3. godine, Institut za pedagogiju, Novi Sad, 1981-1986.

-    Tema Nastavnici i osavremenjivanje univerzitetske nastave, Centar za razvoj Univerziteta, Novi Sad, 1984.

-    Tema Negovanje stvaralaštva i obezbeđivanje subjekatske pozicije predškolskog deteta u igri, u okviru projekta Opšte i stručno vaspitanje i obrazovanje u ulozi osposobljavanja za rad, slobodno vreme i stvaralaštvo u sistemu vaspitanja i obrazovanja, Novi Sad, 1986-1990.

-    Projekat Razvoj kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 1986-1987.

-    Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju RS Kvalitet i efikasnost obrazovanja kao činioci ličnog razvoja i društvenog progresa, 1996-2000.

-    Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju RS Strategija reforme sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, 2002-2004.

-    Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju RS Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, 2005-

Članstvo u strukovnim udruženjima:

-    Član Sekcije za predškolsko vaspitanje Pedagoškog društva RS, od njenog osnivanja.

-    Član Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnih radnika SAPV, od 1973.

-    Član Umetničkog veća Zmajevih dečjih igara, odluka Upravnog odbora od 1992.

-    Član francuskog ogranka organizacije International Council for Children's Play – Association francaise pour l'éducation par le jeu, od 1978.

Poznavanje stranih jezika:

Srpski: maternji;

Engleski: čita, govori, piše;

Francuski: čita, govori, piše;

Ruski: čita, govori;

Bugarski: čita, govori.

  

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22