СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

З.Жоглев
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

ЗЛАТКО ЖОГЛЕВ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Библиографија

               

Основни биографски подаци

 

Проф. др је Златко Жоглев је рођен 06.01.1959 у Битољу. Основну школу и гимназију завршио је у Битољ, са одличним успехом. Од 1979. године до 1983 студирао је на Филозофском факултету у Скопљу, на смеру социологија и студије завршио са просечом оценом 9,26. Своје школовање је продужио на Институту за социолошка и политичко-правна истрживања у Скопљу на смеру Масовне комуникације и информираност где је магистрирао 2. марта 1992. године, бранећи са успехом магистарски труд са темом: Социолошки аспекти  у компијутеризацији у информациским системима ''. Докторску дисертацију са насловом Друштвене последице од компијутеризације је одбранио на Филозофском факултету у Скопљу 24. октобра 1996. године. Аутор је на више од 150  издања међу којима су: 8 објављених књига, делови у монографијама, статија, уџбеника, наслова у многим међународим и домаћим новинама и дригих издања којисе из облати науке и образовања.

 

Кратак опис кретања у служби

 

Кандидаат др Златко Жоглев се 1.новембра 1983. године запослио као спољашни сарадник на Правом факултету у Битољу на предметима Социологија и Филозофија, да би 1. јула 1984.  године био изабран за млађег асистена на Правном факултету у Битољу на предметима Социологија и Филозофија. У  1988.  године је био изабран и радио је као предавач на предмету Основи марксизма  на Вишој медицинској школи у Битољу и додатне часове имао је на истом предмету на Педагошкој академији и Вишој пољопривредној академији у Битољу, а 1. септембра 1993. године је изабран за професора на Вишој медицинској школи на предмету Медицинска социологија, а у истом времену је држао предавања на предмету Социологија образовања на Педагошкој академији и Социологију на Вишој пољопривредној академији. У академској 1994/95. години држао је предавања, вежбе и испите на Педагошкој академији Гоце Делчев у Штипу на предмету Социологија образовања.

 

Са трансформацијом Педагошке Академије у Факултет за учитеље и васпитаче, од 1. октобра 1995. године, био је ангажован је овој Академији на неодређено време.  Истовремено је био биран за асистента на предметина Социологија образовања   и  Филозофија . Одлуком Наставног савета на Педагошком факултету у Битољу,  одржаној 24.10.1995.  године, др Златко Жоглев je био изабран за вишег предавача на предмету Социологија образовања . На наредној седници на Наставно-научном савету на Факултет за учитеље и васпитаче у Битољу, која је одржана дана 18.09.1997. године био је изабран за ванредног професора на предмету Социологија образовања на Факултету за учитеље и васпитаче у Битољу.

 

Одлуком Наставно-научног савета на Педагошком факултету-Битољ, на седници одржаној 17.07.2002. године др Златко Жоглев је био изабран за редовног професора на предмету Социологија образовања. Садашња позиција проф др Златка Жоглева је функција ректора ( у другом мандату) на државном унииверзитету Св. Климент Охридски -Битољ, први мандат од 01.10.2007 до 30.09.2011, други мандат од 01.10.2011 до 30.09.2011. Назив и адреса предузетника: Ректорат на универзитету Св. Климет Охридски , Бул.1-ви Мај- Битољ.

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: mar-24