СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

М.Ратковић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

МИЛАН РАТКОВИЋ

 

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Рођен је 1930. године у Медарима крај Нове Градишке, Република Хрватска. Завршио је учитељску школу, педагошку академију, филозофски факултет, магистрирао из подручја планирања, организовања и управљања школама, докторирао из подручја интегрисања и развоја образовања. Радио је као учитељ, наставник основних школа, професор и директор средњих школа у Белом Манастиру, редовни професор социологије образовања и декан Педагошког факултета у Осијеку све до маја 1991. године када је напустио своју родну Славонију.

Од септембра 1991. године је редовни професор социологије образовања, потом и продекан Учитељског факултета у Београду. Од 1993. је редовни професор и проректор Универзитета Браћа Карић у допунском радном односу. Сада је у пензији и живи у Сремској Каменици. Активан је у педагошкој јавности својим предавањима, написима у часописима, објављивањем књига и на друге начине.

Има ова изборна звања: редовни професор и знанствени саветник (Р. Хрватска), научни саветник (Р. Србија), члан Академије педагошких и социјалних наука Москва. Био је сарадник OECD/ CERI, гостујући професор у Мађарској, Пољској, Русији. Учествовао на научним скуповима у организацији UNESCO-а у Паризу, у организацији OECD/CERI у Лиону, Вашингтону, Утрехту, Паризу, Брионима, у организацији Руске академије образовања у Москви и Петровграду и у другим земљама.

Објавио је 22 књиге и 344 научних стручних чланака у домаћим и страним часописима, више чланака у просветној штампи (Школске новине Загреб; Просветни преглед Београд, Просветни лист Сарајево и у просветној штампи Црне Горе и Словеније).

            Координирао је више југословенских, хрватских и српских истраживачких пројеката, учествовао у словеначким истраживачким пројектима и у истраживањима OECD/CERI.

            Примио је више стручних и научних награда и признања: Републичку Награду Иван Филиповић Загреб за достигнуће у науци о образовању, постао је Заслужни грађанин Барање, добио Награду ослобођења Барање, те више похвала и признања из славонско-барањских опћина (Нова Градишка, Славонски Брод, Подравска Слатина, Осијек). Награду Учитељског факултета у Београду примио је за допринос његовом успешном оснивању и развоју.

 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22